hallo
Alliance Seafood AS (Ltd)
PARADIS - BERGEN - NORWAY
Tlf.: (+47) 47 90 27 75

E-post: dfk@allianceseafood.com

see more / se mer
YOUR NORWEGIAN SEAFOOD PARTNER / DIN NORSKE SJØMATPARTNER

Alliance Seafood AS er en betydelig aktør innen fiskeindustrien. For å tilfredsstille vårt kundemarked, produserer og videreforedler vi kun av de beste råvarene.

Vi driver sjømathandel med hele verden som arbeidsplass. Vår hovedaktivitet er innenfor villfanget hvitfisk.
Primært er de fleste råvarene fra Nordområdene utenfor Norge og Island. I tillegg tilbyr vi ferdigbearbeidede produkter fra USA, Kina, Indonesia, Vietnam osv.

Vårt største marked er USA. Vi er både en eksportør, men også en distributør av sjømatprodukter innenfor industri, catering, restaurant, food service og supermarkeder.