hallo
Alliance Seafood AS (Ltd)
PARADIS - BERGEN - NORWAY
Tlf.: (+47) 47 90 27 75

E-post: dfk@allianceseafood.com

see more / se mer
YOUR NORWEGIAN SEAFOOD PARTNER / DIN NORSKE SJØMATPARTNER

Om oss


Historikk
Firmaet ble startet 27 juli 2004 av Dag F. Koteng. Han er fortsatt hovedeier, administrerende direktør og styreformann. Vi er for tiden fire ansatte.

Dag Koteng, CEO.
Etter endt utdannelse på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen i 1988, startet han karrieren som markedskonsulent i Salgs- og Markedsinstituttet AS i Bergen, og jobbet der til 1990.
Han fortsatte deretter i Fiskerinæringens Landsforening som soussjef (NHO organisasjon) og var foreningens hovedtalsmann i nasjonale og internasjonale lakserelaterte saker, som antidumping, nettverksbygging internasjonalt, mediatalsmann osv.

Han jobbet i ledende posisjoner i Hallvard Lerøy AS fra 1993 til 2004, og startet bedriftens salgskontor i Boston, USA i 2001.

Nøkkelpersoner
Dag F. Koteng, Styreleder
Karen Elisabeth Scheline,
jobber som regnskapsansvarlig

I styret sitter
Dag F. Koteng,
Styreleder
Karen Elisabeth Scheline, Styremedlem