hallo
Alliance Seafood AS (Ltd)
PARADIS - BERGEN - NORWAY
Tlf.: (+47) 47 90 27 75

E-post: dfk@allianceseafood.com

see more / se mer
YOUR NORWEGIAN SEAFOOD PARTNER / DIN NORSKE SJØMATPARTNER

Forretningside


Eksport og distribusjon av frossen hvitfisk fra Norge og Norden til Kina og USA.

Alliance Seafood AS er derfor både en eksportør fra Norge, men hovedaktiviteten er distribusjon av egne merkevarer fra strategisk plasserte fryselagre i USA.

En av de viktigste konseptene er at vi i tillegg har valgt å samarbeide med norske linebåter som tar norsk linefanget vinterhyse som vi kontrakterer og sender over til utpekte fabrikker i Kina. Der blir de viderebearbeidet iht. våre spesifikasjoner og under de strengeste kvalitetskrav som finnes.

Alle ferdigprodukter som selges internasjonalt er merket eller pakket i vårt eget merkenavn; ”Alliance Seafood”.

Vi driver det som i fiskebransjen heter ”program business”, dvs. produksjon og salg av produkter iht. skriftlige avtaler og leveringstidspunkt.