hallo
Alliance Seafood AS (Ltd)
PARADIS - BERGEN - NORWAY
Tlf.: (+47) 47 90 27 75

E-post: dfk@allianceseafood.com

see more / se mer
YOUR NORWEGIAN SEAFOOD PARTNER / DIN NORSKE SJØMATPARTNER

Vårt marked


Hvem er våre kunder?
Hovedvekten av våre kunder er Foodservice (catering) og supermarkedskjeder. Det er kunder som ønsker filet av ypperste kvalitet (eks.vis linefanget råstoff) og som ønsker å kjøpe merkevarer med garanti på kvalitet, opprinnelse, sporbarhet og forpakning.

Hvordan jobber vi?
Vi jobber eksklusivt med utvalgte kunder med dedikerte fabrikker i Norge og internasjonalt, og blir store samarbeidspartnere for disse, både på produsent - og på kundesiden.

Det skal være et spesielt høyt servicenivå i Alliance Seafood AS. Vi har høy grad av tilgjengelighet og vi garanterer svar innen 24 timer. Vi har 24 timers døgnvakt på telefon, personlig oppfølging er nødvendig, og vi er en ekspansiv og lite byråkratisk bedrift.

Krevende kunder velger derfor oss.