hallo
Alliance Seafood AS (Ltd)
PARADIS - BERGEN - NORWAY
Tlf.: (+47) 47 90 27 75

E-post: dfk@allianceseafood.com

see more / se mer
YOUR NORWEGIAN SEAFOOD PARTNER / DIN NORSKE SJØMATPARTNER

Nord Amerika


Nordområdene utenfor Seattle, Vancover og Alaska har rike fangstområder. Fiskesesongen er hard og intens da været kan variere fra klar blå himmel til kuling på et øyeblikk. Nordområdene er kjent for pakkis som kan drive langt sør. Beringstredet er mest for sin krabbe, men er også et rikt fiskefelt. Gensen mellom Russland går midt mellom Beringstredet.