hallo
Alliance Seafood AS (Ltd)
PARADIS - BERGEN - NORWAY
Tlf.: (+47) 47 90 27 75

E-post: dfk@allianceseafood.com

see more / se mer
YOUR NORWEGIAN SEAFOOD PARTNER / DIN NORSKE SJØMATPARTNER

Produkter

Filettyper_sortiment

Spesifikasjoner
Vårt mål er å imøtekomme våre kunders krav. Vi jobber derfor tett med våre kunder for å finne det rette produktet.

Sesong
Vi tar forbehold om tilgang, da enkelte produkter kan være sesongavhengig.

Vårt produktspekter

Produksjon av kvalitetsprodukter stiller krav til alle. Kvalitetssikring skjer derfor i alle ledd.